image-banner

Cửa sổ mở trượt 4 cánh nhôm Xingfa hệ châu Âu – Hệ 56

Cửa sổ mở trượt 4 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu
Cửa sổ mở trượt 4 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu
Cửa sổ mở trượt 4 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu
Cửa sổ mở trượt 4 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu
Cửa sổ mở trượt 4 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu
Cửa sổ mở trượt 4 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu
Cửa sổ mở trượt 4 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu
Cửa sổ mở trượt 4 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu

Mã sản phẩm: Chưa có mã sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả ngắn:

Cửa sổ mở trượt 4 cánh nhôm Xingfa hệ châu Âu – Hệ 56 được lắp ghép bởi thanh nhôm Xingfa nhập khẩu hệ 56. Cửa sổ mở trượt nhôm Xingfa được mở tối đa bằng 1/2  đến 2/3 diện tích khung cửa, được mở bằng cách trượt trên ray cửa.

Liên hệ