image-banner

Cửa đi mở trượt nâng 2 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu – Hệ 126

Cửa đi mở trượt 2 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu
Cửa đi mở trượt 2 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu
Cửa đi mở trượt 2 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu
Cửa đi mở trượt 2 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu
Cửa đi mở trượt 2 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu
Cửa đi mở trượt 2 cánh nhôm Xingfa hệ Châu Âu

Mã sản phẩm: Chưa có mã sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả ngắn:

Cửa đi mở trượt nâng 2 cánh nhôm Xingfa hệ châu Âu – Hệ 126 được lắp ghép bởi thanh nhôm Xingfa nhập khẩu hệ 126. Cửa đi mở trượt nâng nhôm Xingfa được mở tối đa bằng 1/2  đến 2/3 diện tích khung cửa, được mở bằng cách trượt trên ray cửa.

Liên hệ